Als u zich inschrijft gaat u automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 • Deelname geschiedt op eigen risico
 • Startnummer moet duidelijk op de borst gedragen worden
 • Naam, woonplaats en vereniging van deelnemers worden getoond op de uitslag
 • Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die gepubliceerd kunnen worden:
  • Op Oosterhoutsetrail.nl of andere websites
  • Op social media zoals Facebook en Twitter
  • In kranten en/of tijdschriften
  • Op posters en/of flyers
 • Instructies van vrijwilligers moeten altijd opgevolgd te worden
 • Er mag geen afval in het bos achtergelaten worden
 • Organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen